YouTube Song Downloader 18.16

YouTube Song Downloader 18.16

Abelssoft GmbH – 42,7MB – Freeware –
ra khỏi 10 phiếu
4 Stars User Rating
Tải về âm nhạc và video với phần mềm này. Chỉ cần nhập các nghệ sĩ hoặc bài hát tiêu đề trong hộp tìm kiếm và bạn sẽ nhận được kết quả tuyệt vời từ cổng YouTube. Sau đó, bạn có thể tải các tập tin video hoặc âm thanh.

Tổng quan

YouTube Song Downloader là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Abelssoft GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.450 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của YouTube Song Downloader là 18.16, phát hành vào ngày 31/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/06/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 18.16, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

YouTube Song Downloader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 42,7MB.

Người sử dụng của YouTube Song Downloader đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho YouTube Song Downloader!

Cài đặt

người sử dụng 2.450 UpdateStar có YouTube Song Downloader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại